Basketboll är en populär sport och i Sverige finns Svenska Basketbollförbundet som startade år 1952. Det förkortas SBBF. Förbundet prioriterar barn, ungdom, landslag, tävling och utbildning inom sporten. Om man är intresserad av att börja spela basket finns det många föreningar som håller på med detta och det är bara att söka sig till en klubb som finns i närheten. Basket är ett fint sätt att hålla igång kroppen och få bra kondition. Man sover bättre, orkar vardagen mycket bättre, håller igång blodcirkulationen och blir mycket piggare om man tränar. Vill man börja med basket kan man kontakta BDF som betyder Basketboll Distriktsförbund där man bor. Sverige är uppdelat i 12 stycken BDF och de kan ge bra information om vart man skall vända sig. Basket är en av världens äldsta bollsporter och det finns 213 länder som är medlemmar i FIBA som betyder Internationella Basketförbundet. det är dessutom över 450 miljoner personer i världen som utövar sporten. Efter volleyboll och fotboll är det den tredje största bollsporten. Från början var det en kanadensare som hette James Naismith som år 1890 jobbade som gymnastiklärare i USA och fick en uppgift av skolans rektor att hitta på en ny sport som kunde utföras inomhus. Han kom på att man skulle kasta en boll i en korg och därmed var sporten basket född. År 1891 spelades  världens allra första basketmatch. Efterhand kom alla regler till och sporten blev otroligt populär på alla universitet och skolor runt om i USA. Den riktiga proffsligan i basket kom igång ett halvt sekel senare och namngavs National Basketball Association. En tid efter detta bildades även NBA, National Basketball Association.

När basket kom till Sverige

När basket kom till Sverige
När basket kom till Sverige

Det finns inte så mycket skrivet om när basket kom till Sverige, men år 1948 förekom den till viss del i Svenska handbollsförbundet och år 1952 fick basketen ett eget förbund. I olika uppslagsverk som har hittats står det skrivet om basket i Sverige och det uppges att basket spelades under år 1923, men att den inte var riktigt så populär som handbollen just då. I Nationalencyklopedin står det att basketen kom ännu tidigare, nämligen redan år 1908. År 1945 var den däremot ganska känd och blev mer och mer populär.

En känd profil, nämligen Bruno Söderström presenterade basketen i Sverige 1908, så om man går djupare in på ämnet så är detta det året som är aktuellt för basket, men som då kallades för korgboll på den tiden.Något som inte är så känt är att år 1890 spelades basket och kallades då också mycket riktigt för basket och år 1898 skrev en kvinnlig gymnastikinstruktör att hon hade lärt sig en “amerikansk lek” som hette Basketboll. Hon införde den i Gävle och den blev snabbt poppis och spred sig vidare med vindens fart. På den tiden användes en läderboll så det har ändrat sig med tiden till den lättare boll som förekommer idag.En annan kvinna som hette Eva Braun skrev om sporten på 1900-talet och berättar att flickors hjärnor inte orkade med för ansträngande sporter, men att basketboll var perfekt för till exempel blodcirkulationen!