Handikappidrotten växer för varje år

I Sverige har vi haft en bra kultur med handikappidrott även om det är på 2000-talet som den har kommit att bli större. Första gången idrottare med handikapp var med på ett OS var i London 1948. Allt kom sig av att de krigsoffer som hade varit med i andra världskriget ofta hade en del av rehabiliteringen inom idrott. När det var dags för OS 1948 var det kirurgen Dr Ludwig Guttman som var med och arrangerade den första handikappidrottstävlingen. Sjukhuset som Guttman jobbade på Stoke Mandeville, hade varit aktiva med att arrangera egna tävlingar för de som blivit ryggmärgsskadade. Idag ser vi Guttman som den som lade grunden för handikappidrotten från början.

OS var starten för handikappidrotten

Under det första året deltog bara engelsmän i bågskyttet för handikappade på OS, men när det var dags för OS fyra år senare hade även de holländska handikappidrottarna anmält sitt intresse och det blev nu en landskamp. Det var först 1960 som tävlingen avgjordes på den olympiska arenan och under de olympiska spelen i Rom var deltagarantalet redan så stort som 400 deltagande. Tävlingen kom att kallas Paralympiska spelen och hade utökats till sex grenar och deltagare från 23 länder var med. Även om tävlingen hade kommit att bli betydligt större jämfört med tolv år tidigare var det fortfarande bara handikappade som satt i rullstol som fick delta. Sverige ställde upp med två deltagare i bågskytte. När de paralympiska spelen gick av stapeln i Toronto 1976 utökades spelen med att blinda och amputerade fick delta. Det var också under det här Paralympics som vi fick se utvecklingen och tanken gå åt att internationella idrottstävlingar för handikappade skulle bli sammanförda. Idag har handikappidrott utökats och alla grupper av handikapp utom döva kan delta. Vissa av idrotterna har anpassats och är öppen för enskilda handikapp till exempel synskadade tävlar endast mot andra synskadade i vissa grenar.

En enorm utveckling

En enorm utveckling
En enorm utveckling

När de paralympiska spelen ägde rum i Sydney 2000 deltog mer än 4000 atleter. Det är en enorm utveckling från de 400 som deltog 40 år tidigare i Rom. Dessutom ökar hela tiden antalet deltagande nationer vilket är roligt att se eftersom tanken med idrott är att den ska vara öppen för alla. De paralympiska spelen går idag alltid av stapeln på samma ort som de olympiska spelen oavsett om det är sommar- eller vinterspelen. Det är inget som är självklart då ansökan görs separat för OS och Paralympics, men de värdland som söker för OS brukar alltid söka för Paralympics. När båda spelen hålls på samma plats utnyttjas de faciliteter som använts för det första spelet som hålls även för det andra. Sverige brukar få framstående placeringar på Paralympics och vi har en fin tradition inom handikappidrott inom Sverige. Vi har genom åren haft atleter som har gjort väldigt bra prestationer och två av de som vi känner igen är Bengt Fimpen Lindberg och Lars Lövis Löfström som är två av de äldsta och mycket framstående profilerna vi har haft.